מאגרי כתובות מייל ורשימות תפוצה עדכניים של לקוחות, מנהלים ועסקים, הניתנת לרכישה ממוקדת לפעילות B2B במגוון רחב של תחומים וסוגי חברות לפעילות B2B ובכלל זה בעסקים קטנים במגוון רחב של תחומים