מה זמן האספקה של מאגר?

מאגר המידע מסופק ללקוח תוך 2 ימי עסקים מיום גמר התשלום וחתימה על תנאי השימוש

האם ניתן לרכוש רק חלק מהנתונים הנכללים במאגר?

בהחלט. מאגרי המידע ניתנים לרכישה סלקטיבית וניתן להזמינם לפי פילוחים וסיווגים בהתאם לצורכי המזמין.
בדפי האתר ניתן לקבלי נתוני פילוח כגון לפי אזורי חיוג, פילוח לפי מספר המועסקים, פילוח לפי כתובות מייל ועוד.

מה תדירות העדכון של הנתונים במאגר המידע וכמה עולה לרכוש עדכון?

מאגרי המידע מתעדכנים מידי יום באופן שוטף, ובנוסף מתבצע סקר עדכון מקיף, פעמיים בשנה. עלות רכישת עדכון תקופתי למאגר מידע הנו  900 שקלים  בתוספת מע"מ. לעדכון חצי שנתי.

מה רמת הדיוק של הנתונים במאגר?

All Data מתחייבת על אחוזי סטייה נמוכים של עד 15%. בגין כל חריגה מסטייה זו מקבל הלקוח רשומות/מיילים חלופיים

מהוא חוק הספאם החדש ועל מי הוא חל?

החוק החדש אוסר להפיץ דבר פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, פקסימילה, דואר אלקטרונית או הודעת SMS, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען.
החוק מאפשר לפנות בפנייה חד– פעמית לנמענים שהוא בהצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו. פניה כזו לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה.
החוק מאפשר להפיץ פרסומים לנמען שמסר את פרטיו למפיץ הפרסום במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והודע לו כי הפרטים ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת. המפרסם מחויב לתת לנמען הזדמנות להודיע בכל עת כי הוא מסרב לקבל הודעות ועל המפרסם להיענות לבקשה זו גם אם בעבר הסכים הנמען לקבל פרסומים.
יש לציין בכל פרסום את שמו של המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עימו.

הסבר זה הינו כללי ואינו תחליף לייעוץ משפטי מקצועי. 
לעיון בחוק הקישו כאן

מה תנאי התשלום לרכישת המאגר?

ככלל, התשלום בגין רכישת מאגרי מידע חייב להתבצע לפני מסירתו לרוכש. ניתן לבצע את התשלום בכרטיס אשראי, בהעברה בנקאית או בהמחאה. .במקרה של תשלום באמצעות המחאה, על הרוכש להעביר פרטי כרטיס אשראי לביטחון או לחלופין להמתין עד לפירעון ההמחאה שמסר.

איך נאספים הנתונים למאגר המידע?

מאגרי המידע הינם בבעלות חברת ועדים הוצאה לאור ופרויקטים בע"מ, אשר מרכזת את המידע על פעילות הכלכלית/חברתית של וועדי העובדים, מנהלי הרווחה, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי רכש, מנהלי שיווק ועוד.  שאר המאגרים הינם פועל יוצא של עבודת מידענות ופעילות ממוקדת עם נושאי התפקידים הנכללים במאגרי המידע המשווקים ובכלל זה כנסים, השתלמויות, ביקור בתערוכות ופעילויות נוספות שמקיים המרכז הבינלאומי לכנסים.

האם אני רשאי להעביר את המאגר שרכשתי לשימוש של גורם מסחרי אחר?

רכישת מאגר מידע מקנה לרוכש רישיון לשימוש עצמי לתקופה של שנה והכפוף לתנאי השימוש, ואין הוא רשאי להעבירו לאחר. רכישת רישיון השימוש איננה מעבירה לרוכש את זכויות היוצרים על המאגר והנתונים הנכללים בו, וכל הפרה מסכנת את המפר ואת הצד השלישי בפגיעה בזכויות היוצרים והקניין של בעל המאגר.
בנוסף לאמור, אין אפשרות לסוכנים, אפילאטורים או מפרסמים לבצע שיווקי משנה ללקוחות אלא לקידום מוצריהם או שירותיהם בלבד.

האם ניתן לבטל רכישת המאגר?

ביטול הרכישה וקבלת התשלום חזרה אפשרי כול עוד הרוכש לא קביל את את קובץ הנתונים של המאגר לכתובת המייל שלו. עם קבלת הקובץ במייל לא ניתן לבטל את הרכישה ועל הרוכש לשלם את מלא התמורה עליה התחייב.
 לרוכש עומד הזכות והאפשרות לעיין בנתונים ובמוצרי המידע השונים אותם הוא מעוניין לרכוש במשרדי החברה טרם ביצוע הרכישה.

אלו שימושים ניתן לעשות במאגר לאחר יישום חוק התקשורת (תיקון 40)?

מאגר המידע מיועד בעיקרו לתת לאנשי השיווק כלי חשוב לאיתור לקוחות פוטנציאלים, וככזה יש לראות בו. הנתונים הנכללים במאגר הם נתונים לא רגישים כהגדרתם בחוק. נתוני הפקס הדואר האלקטרוני הנכללים בו אינם מהווים אישור להפיץ פרסומים לנמענים ללא הסכמתם. כמו כן, בעלי המאגר לא ביקשו ולכן גם לא קיבלו רשות לדוור לנמענים הנכללים במאגר.