All Data מאגרי מידע ממוקדי לקוח, הינה חברה מובילה לניהול מאגרי מידע, איסוף דאטה, איתור עסקים ואספקה של מאגרי מידע, רשימות תפוצה, מאגרי לקוחות, מאגרי מנהלים, מאגרי עסקים ועוד. All Data מספקת מידע עסקי אטרקטיבי וחוקי לפעילות B2B להרחבת הפעילות העסקית שלכם, לדיוור ישיר, לטלמרקטינג, לטלמרקטינג, לאיתור לידים, ולכל מטרה. חבילת המידע המוצעות מאפשרות שיפור וייעול של מסעות פרסום וקידום ממומן תוך צמצום עלויות משמעותי. טלפנו עכשיו: 1800-555200

מאגר קציני ביטחון ואבטחה הינו מאגר בלעדי, שלם וחוקי של מנהלי קציני ביטחון ואבטחה אזרחית - המנוהל על ידי All Data, החברה המובילה למידע, ושירותי דיוור, מאפשר להגיע באמצעותו בנוחות וישירות לקהל מקצועי זה. מאגר קציני ביטחון ואבטחה אזרחית מכיל מידע עדכני של 1300 קציני ביטחון ומנהלי אבטחה אזרחית הכולל 1000 כתובות מייל של אנשי הקשר

קרא עוד

מאגר מנהלות הלשכה ומזכירות בכירות, הינו מאגר מידע בלעדי, שלם וחוקי הכולל רשימה עדכנית של מנהלות לשכות מנהלים, מזכירות מנכ"ל, מזכירות בכירות, ומזכירות מקצועיות בחברות היי-טק, בארגונים ובחברות גדולות ובכלל זה פרטי התקשרות כגון, טלפונים ישירים כתובות מייל ועוד. מאגר מנהלות הלשכה והמזכירות הבכירות מכיל מידע עדכני על 8000 מנהלות לשכה ומזכירות בכירות וכולל 4000 כתובות מייל של אנשי הקשר. מאגר זה משתתף במבצע ההנחות TOP10 ומוצע למזמינים עכשיו בחבילות מידע מוזלות

קרא עוד

מאגר העסקים הקטנים הינו מאגר מידע בלעדי, שלם וחוקי הכולל רשימה עדכנית של עסקים קטנים ובינוניים, הכולל שמות ופרטי קשר מנהלים העסקיים /מנהלי שיווק / בעלים של חברות בינוניות וקטנות מכל מגזרי המשק הכולל פרטי התקשרות כגון: טלפונים ישירים, כתובות מייל ועוד. מאגר העסקים הקטנים מכיל מידע עדכני על 10000 מנהלי עסקים וכולל בנוסף לטלפונים ישירים גם 8000 כתובות מייל

קרא עוד