מאגרי מידע


All Data, הינה החברה המובילה בישראל לניהול דאטה, איתור עסקים ואספקה של מאגרי מידע ורשימות תפוצה של לקוחות, מנהלים ועסקים. אול דאטה, מספקת מאגרי מידע ייחודיים ואיכותיים של חברות, ועסקים הכוללים פרטים של אנשי בחברות גדולות ובנוניות, המהווים פתרון מצוין לקידום מכירות, לאיתור לקוחות, לטלמרקטינג, לדיוור ישיר ולפיתוח קשרים עסקיים. מאגרי המידע כוללים מידע עסקי, אטרקטיבי וחוקי לפעילות B2B במגוון רחב של תחומים ולקוחות.